ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Σε επικίνδυνη τροχιά η Δημόσια Υγεία αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΙΣ
Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ προτείνει δέσμη μέτρων για την λειτουργία του ΕΣΥ.
Γράφει η Έφη Φουσέκη

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα οποία δεν επιτρέπουν την “ομαλή” λειτουργία του και “παραμένει όρθιο χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού”, περιέγραψε σήμερα ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Μιχάλης Βλασταράκος, καταθέτοντας παράλληλα δέσμη προτάσεων, που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ για τη λειτουργία των Νοσοκομείων. 

“Ο προϋπολογισμός του 2017 δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας”,  είπε ο κ. Βλασταράκος, καθώς, οι δημόσιες  δαπάνες Υγείας ανέρχονται στο 5% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7% και τα όρια ασφαλείας κάθε Συστήματος Υγείας είναι στο 6%. Υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη ανανέωσης με Επιμελητές Β΄ του προσωπικού, τονίζοντας ότι στο ΕΣΥ ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών είναι τα 60 χρόνια, ενώ υπάρχουν 6.500 ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό και  περίπου 20.000 νοσηλευτών..

Την ίδια στιγμή όπως είπε, η προσέλευση των ασθενών στα νοσοκομεία, «λόγω της έλλειψης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί κατά 70% και οι αυξήσεις των εισαγωγών, λόγω της παραμελημένης υγείας των ασθενών, έχει μεταβιβάσει το κόστος της ΠΦΥ στη νοσοκομειακή περίθαλψη και μάλιστα μεγαλύτερο, λόγω της μειωμένης πρόληψης και φροντίδας».

Ο Τομέας Νοσοκομειακής Περίθαλψης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, προτείνει  μέτρα για την λειτουργία των Νοσοκομείων με στόχο την  διασφάλιση της  ισότιμη πρόσβασης και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. Μεταξύ άλλων προτείνει  την θέσπιση ειδικής   διαδικασίας επιλογής των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, πλήρης μηχανοργάνωση των Νοσοκομείων με λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων συμβατών μεταξύ τους, ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο όλων των πολιτών που να ενημερώνεται σε όλες τις επαφές του με τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και τις δομές του Ιδιωτικού Τομέα , ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη, ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών. Επιπλέον  , όπως αναφέρει, με  στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, όταν κρίνεται σκόπιμο να προχωρούν σε  αναδιάταξη μονάδων υγείας, συνδιοίκηση Νοσοκομείων , συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου νοσοκομείου, μετατροπή μικρών (γενικών νοσοκομείων – κέντρων υγείας) σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω του Νοσοκομείου Αναφοράς.  Ακόμη προτείνει , ομοειδής αποζημίωση των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών με βάση τα διεθνώς θεσμοθετημένα DRGs (Diagnostic Related Groups) – Ομοιογενείς Διαγνωστικές Ομάδες, οι οποίες θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, θέσπιση μόνιμης διαδικασίας περιοδικής αξιολόγησης του ιατρικού δυναμικού και των άλλων επαγγελματιών υγείας των Νοσοκομείων, θέσπιση κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας, υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και  της ευθύνης διαχείρισής του από τους διευθυντές εκάστου τμήματος, επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία, θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του, σύναψη συμβάσεων των Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού,  παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές που θα καθορίζονται από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον το επιβάλουν οι συνθήκες.

«Είναι καιρός πλέον, μετά από 34 χρόνια λειτουργίας του ΕΣΥ, να ανοίξει ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ όλων των φορέων της Ιατρικής Κοινότητας και της Πολιτείας για την ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τον εκσυγχρονισμό του», δήλωσε ο κ.  Βλασταράκος.

 


   

Περισσότερες Ειδήσεις